Personer som utgör ett säkerhetshot

Motion 2021/22:3280 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

 

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i avvaktan på utvisning förvara personer som bedöms vara en säkerhetsrisk utan tidsbegränsning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffet för brott mot anmälningsplikten och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att personer som innebär säkerhetsrisk och vars utvisningar inte går att verkställa inte ska vara berättigade till subventionerad hälso- och sjukvård, förutom akutvård, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige finns det personer som bedöms utgöra en fara för landet, och som har ett utvisningsbeslut. Migrationsverket har dock gjort bedömningen att utvisningarna inte kan verkställas för att personerna riskerar förföljelse i sina hemländer. Följden av detta är att dessa individer kan röra sig fritt i samhället, sprida IS-propaganda, radikalisera andra, planera, och i värsta fall genomföra, terrordåd. Den enda restriktionen är att de måste inställa sig hos polisen en gång om dagen. En restriktion där straffet blir lindrigt om den bryts.

Säkerhetspolisens arbete med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet undermineras när säkerhetsrisker, som SÄPO har avslöjat och fastställt, tillåts vara kvar i landet. Med tanke på att hotet från Islamistiska miljöer växer och undernärs med fler IS-terrorister som hämtas till Sverige från läger i Syrien är det av yttersta vikt att adekvat avskräckande lagstiftning omgående kommer på plats.

Sveriges säkerhet och skyddet av landets medborgare från terrordåd måste placeras i främsta rummet, och inte som i dag ses mindre angeläget än att skydda utländska terrorister från vad som kan hända dem i deras hemländer.

Kraftfulla åtgärder som radikalt inskränker såväl utvisningsdömdas frihet som tillgången till välfärdssystemets förmåner torde leda till att de i högre grad väljer att själva lämna Sverige. 

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)