Personalförsörjning och nytänkande i vården

Motion 2013/14:So348 av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

av Agneta Luttropp m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2013/14:So348

av Agneta Luttropp m.fl. (MP)

Personalförsörjning och nytänkande i vården

MP2701

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 2

Motivering 4

Det behövs fler läkare 4

Utländska vårdutbildade som resurs 6

Hyrläkare 7

Otillräckliga verktyg för dimensionering 8

Schemaläggningen för läkare behöver öka 8

Glesbygdsmedicin som ny innovativ möjlighet 9

Fler specialistsjuksköterskor – inrätta pilotprojekt 10

Advanced nurses 11

Utöka förskrivningsrätt och rätt att sjukskriva till fler yrkesgrupper 12

Gör det intressant att jobba i vården 12

En brukaranpassad vård och patientsäkerhet 13

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kraftigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (22)