Pensionsavsättningar på lönebeskedet

Motion 2013/14:Fi236 av Annika Eclund (KD)

av Annika Eclund (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om redovisning av tjänstepension på lönebeskedet.

Motivering

Tjänstepensionen är för många en förhållandevis stor del av den totala pension som man kommer att få när man blir äldre. För de flesta byggs tjänstepensionen upp av kollektivavtalade pensionsavsättningar som arbetsgivarna gör. Kunskapen om tjänstepensionerna är dock låg bland de svenska löntagarna.

Om dessa pensionsavsättningar också visades på lönebeskeden kommer intresset och kunskapen om tjänstepensionerna med all sannolikhet att öka. Många kommer att vilja veta vad som händer med sparandet när de blir uppmärksammade på att det finns. I längden ger det mer pålästa sparare som ställer högre krav och på det sättet förbättras konkurrensen på marknaden för pensionssparande. En sådan utveckling stärker också det personliga ansvarstagandet för pensionssparandet.

Pensionsåldersutredningen som lämnade sitt slutbetänkande i våras pekar på vikten av väl utformad och neutral information för att underlätta genomtänkta val kring pensionssparande och pensionsålder. Att se pensionsavsättningarna på lönebeskedet ger inte någon heltäckande information men kan fungera som en grund för att sedan söka mer information.

Den offentliga sektorn, med statliga myndigheter och kommunal verksamhet, bör föregå med gott exempel och redovisa avsättningarna till tjänstepension på lönebeskedet.

Stockholm den 17 september 2013

Annika Eclund (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)