Pensioner att leva på

Motion 2021/22:2590 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2590

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Pensioner att leva på

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Pensionssystemet ska ge ekonomisk trygghet

3.1 En pension att leva på

3.2 Behov av ett nytt pensionssystem

4 Ändringar i dagens system

4.1 Höj pensionsinbetalningarna i stället för pensionsåldern

4.2 Möjliggör lägre pensionsålder

4.3 Beräkna pensionsavgift på bakomliggande inkomst

4.4 Hela ålderspensionsavgiften in i systemet

4.5 Avveckla premiepensionssystemet

4.6 Avskaffa ”bromsen”

5 Förbättrad ekonomi för de fattigaste pensionärerna

5.1 Garantipensionen bör ge trygghet

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)