Pensioner att leva på

Motion 2021/22:2590 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2590

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Pensioner att leva på

1        Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Pensionssystemet ska ge ekonomisk trygghet

3.1En pension att leva på

3.2Behov av ett nytt pensionssystem

4Ändringar i dagens system

4.1Höj pensionsinbetalningarna i stället för pensionsåldern

4.2Möjliggör lägre pensionsålder

4.3Beräkna pensionsavgift på bakomliggande inkomst

4.4Hela ålderspensionsavgiften in i systemet

4.5Avveckla premiepensionssystemet

4.6Avskaffa ”bromsen"

5Förbättrad ekonomi för de fattigaste pensionärerna

5.1Garantipensionen bör ge trygghet

2        Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)