Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Pensionärers utsatthet för höga elpriser

Motion 2021/22:1921 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur det inom bostadstillägget kan tas större hänsyn till höga elpriser och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över om det behöver införas ett tillfälligt ekonomiskt stöd för pensionärer när elpriset är högt och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Redan efter sommaren 2021 nådde elpriserna rekordnivåer på över 160 öre per kilowattimme i södra Sverige. I andra delar av landet är elpriset också högt. Dessutom väntas de höga elpriserna bestå eller bli än högre under vintern.

Högre elpriser har sin förklaring bland annat i lägre nivåer i vattenmagasinen, som påverkar vattenkraften. Samtidigt har företrädare för regeringen tidigare uttalat att vi svenskar bör vänja oss vid de höga elpriserna. Det är både oansvarigt och handlingsförlamat att resonera så. Dessutom lägger regeringen ner kärnkraften successivt, utan att planera för realistiska och utsläppssnåla alternativ varken på kort eller lång sikt. Samtidigt pågår en övergång, i stora delar av världen, till elanvändning på långt fler samhällsområden än tidigare vilket ökar behovet av el. Ett sätt att på sikt komma till rätta med höga elpriser är förstås att bygga ut kärnkraften i Sverige.

Höga elpriser får naturligtvis effekter hos svenska hushåll. För människor som bor i egna hus, både i stad och på landsbygden, kan kraftigt höjda elräkningar bli en ekonomisk chock. Också för de som bor i lägenhet kan elräkningen bli en chock. Inte minst kan det vara så för en del pensionärer. Utan uppvärmning och el blir det svårt, för att inte säga omöjligt, att leva i Sverige på under höst, vinter och vår.

Människor runt om i landet våndas inför de mycket höga elräkningar som redan nu är ett faktum.  En del har inte inkomster nog att klara av detta, och de som särskilt riskerar att drabbas är äldre som bor i egna hus och som har uppvärmnings- och elkostnader som sammantaget hamnar på flera tusen kronor per månad.

Det är i sammanhanget orimligt att det inom bostadstillägget till pensionärer inte tas någon större hänsyn till när utgifterna för uppvärmning och el ökar kraftigt. Således kan en pensionär inte räkna med att få rätt till eller få ett högre bostadstillägg som följd av nuvarande elprischock. Dessutom ligger Pensionsmyndighetens handläggningstider för detta på flera månader. Samtidigt finns det äldre som omgående kan behöva ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att klara av att betala elräkningen. Det förefaller också som att kommuner hänvisar äldre till just att söka bostadstillägg vid betalningssvårigheter som rör bostaden.

Det behöver därför göras en översyn för att undersöka hur det inom bostadstillägget kan tas större hänsyn till höga elpriser och för att se över om det kan behövas införas ett tillfälligt ekonomiskt stöd för pensionärer för tillfällen då elpriset är högt.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)