Pendlingsstöd

Motion 2010/11:A327 av Fredrik Olovsson (S)

av Fredrik Olovsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stöd till unga arbetslösa.

Motivering

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa. Situationen är allvarlig och kräver därför fler och nya åtgärder som kan bidra till att underlätta för ungdomar att få ett arbete. En sådan måste vara att underlätta för unga att kunna ta jobb på andra orter.

Ett av arbetsmarknadspolitikens viktigaste syften är att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. En åtgärd för att underlätta matchningen på arbetsmarknaden är att öppna upp möjligheten för ungdomar att få pendlingsstöd. Enligt nu gällande förordning är åtgärden bara öppen för personer som fyllt 25 år. Det är ett onödigt stelbent regelverk, inte minst eftersom det inte tar hänsyn till unga människors behov av att få arbete och erfarenheter från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingarna borde ha en möjlighet att ge detta stöd även vid kortare anställningar, i synnerhet när det gäller unga människor.

Stockholm den 25 oktober 2010

Fredrik Olovsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)