Partisymboler på valsedlar

Motion 2013/14:K242 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om partisymboler på valsedlar.

Motivering

Partiernas valsedlar i vallokaler är likartat utformade, vilket kan leda till svårigheter för flera grupper av väljare. Det kan vara svårt att välja rätt valsedel, om man till exempel har problem med synen eller lässvårigheter. Också för många invandrare är partiernas listor med namn svåra att förstå och dåliga språkkunskaper kan göra det besvärligt att kunna skilja olika partier åt. Detta kan leda till att man av misstag röstar på ett annat parti än vad man hade tänkt sig.

För att undvika detta borde valsedlarna vara försedda med en partisymbol. Alla partier har ju en symbol som de använder i sin kommunikation och dessa är lätta att känna igen. Att förse valsedlar med partisymboler skulle underlätta röstande för alla.

Stockholm den 19 september 2013

Susanne Eberstein (S)

Jasenko Omanovic (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)