Pantsättning av fordon

Motion 2004/05:L330 av Kristina Zakrisson och Birgitta Ahlqvist (s)

av Kristina Zakrisson och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om pantsättning av fordon.

Motivering

I dag finns cirka sju miljoner registrerade fordon i Sverige. Det är allt från snöskotrar och motorcyklar till husvagnar och lastbilar. Många av dessa fordon är gamla och släpper ut mer miljöfarliga gaser än nya fordon och påverkar således miljön negativt. Gamla bilar håller dessutom en lägre säkerhetsstandard.

Många fordon köps med hjälp av finansiering genom lån. Finanserings­hjälpen kan fås via försäljningsstället samt hos banker och övriga finanisieringsbolag. Förmånliga lån kräver ofta en säkerhet, att något sätts i pant. När det gäller just fordon finns möjligheten för pantsättning idag endast vid nyköp. Begagnade fordon kan inte användas som säkerhet vid ett lån. Detta trots att värdet kan vara högt och stabilt.

Genom att förändra möjligheterna att pantsätta fordon, oavsett de är nya eller begagnade, skulle konkurrensen bland finansieringsbolag öka. Konkurrensen skulle leda till lägre lånekostnader, vilket gynnar köparen. Köparens möjligheter att lägga om lån och byta långivare skulle öka avsevärt.

Med större konkurrens på lånemarknaden skulle medelåldern på Sveriges fordonspark sjunka. Med nyare bilar på vägarna minskas påverkan på miljön och säkerheten på vägarna blir bättre.

Vid ökade möjligheter för att pantsätta fordon bör också fordonsregistret anpassas så att det kan tillhandahålla information om eventuell panthavare. Den informationen underlättar för en köpare då denne får veta om fordonet är pantsatt. Därmed undkommer man risken att en köpare måste betala för köpet två gånger. Vid andrahandsförsäljning av ett pantsatt fordon följer skulden med fordonet. Kunden riskerar då att betala köpesumman till säljaren och samtidigt åta sig betalningsansvar för kommande avbetalningar till långivare.

Stockholm den 4 oktober 2004

Kristina Zakrisson (s)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)