Pant på cigarettfimpar

Motion 2006/07:MJ270 av Mats Pertoft (mp)

av Mats Pertoft (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda införandet av ett pantsystem för cigarettfimpar.

Motivering

Vi vill alla ha en snygg och städad omgivning. Men i många av våra samhällen har det börjat drälla av cigarettfimpar på gator och torg. Cigarrettrökarna verkar ha fått allt svårare att hitta papperskorgarna sedan rökstoppet på krogarna infördes.

Ett enkelt och effektivt sätt att få bort fimparna från gator och torg vore att införa ett pantsystem för fimpar. Detta skulle i första hand uppmuntra rökarna att ta ansvar för sina fimpar och lämna tillbaka dem till framtida insamlingsstationer, men även andra personer skulle få ett incitament till att hålla våra gator och torg rena från fimpar. Att ett sådant system även skulle höja priset på cigaretter skulle dessutom bidra till en ökad folkhälsa genom att färre får råd att röka.

Resultatet skulle bli renare och mera välstädade gator och torg i våra samhällen samt friskare människor. Och vem vill inte ha det?!

Stockholm den 30 oktober 2006

Mats Pertoft (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)