Pant på batterier

Motion 2021/22:596 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för ett nationellt pantsystem för batterier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mängden batterier som används i vårt samhälle ökar ständigt. Många batterier lämnas in till återvinning, men långtifrån alla. Batterier som slängs på fel sätt bidrar till att miljö­skadliga ämnen hamnar på fel plats. Detta är inte acceptabelt.

I Norge finns idag ett fungerande system med pant på batterier i en del butiker i Oslo­området. Det betyder att man är först i världen med detta. Maskinerna som används till­verkas för övrigt av ett svenskt företag.

Med ett omfattande nationellt pantsystem för batterier i Sverige skulle en större andel av batterierna sannolikt samlas in och återvinnas. Det skulle medföra en stor miljövinst.

Jan Ericson (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-27 Granskad: 2021-09-27 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)