Palestinas barn

Motion 2018/19:1069 av Jennie Nilsson (S)

av Jennie Nilsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige, inom ramen för EU och FN, bör sätta ökad press på Israel så att landet efterlever de konventioner som skrivits under, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Mellan 500 och 700 palestinska barn åtalas varje år i militärdomstol i Israel, enligt Defence for Children International (DCI). Enligt organisationen utsattes 75 procent av barnen för övergrepp under tiden i fängsligt förvar. I 97 procent av fallen fanns varken föräldrar eller advokat närvarande vid förhör eller rättegång.

DCI:s undersökning visade att 40 procent av gripandena genomförs nattetid, att 86 procent av barnen säger att de fått bära ögonbindel och 84 procent uppger att de inte informerats om sina rättigheter.

Den israeliska människorättsorganisationen B’tselem visar på liknande siffror. Många av barnen är under 16 år.

Den israeliska militären har avgett löften om att sluta med nattliga räder och att sluta att använda sig av ögonbindel på minderåriga. Detta har trots det fortsatt. Inte heller har löftet om att informera föräldrar om var deras barn finns fängslade eller att börja spela in förhör efterlevts.

Enligt Unicef FN:s barnorgan är övergrepp mot minderåriga palestinier ”utbrett, systematiskt och institutionaliserat inom det israeliska rättssystemet.

Israel har ratificerat FN:s konvention om barnets rättigheter från 1989. De ovan beskrivna handlingarna strider mot konventionens artikel 40.

Sverige måste, inom ramen för EU och FN, sätta ökad press på Israel så att landet efterlever de konventioner som skrivits under.

 

 

Jennie Nilsson (S)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)