På barns villkor

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)
Motion till riksdagen

2010/11:So543

av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

På barns villkor

MP1003

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut 3

Stärkt barnperspektiv 7

Barnkonventionen i svensk lag 7

Lokala och regionala barnombud 7

Stjärnfamiljer 8

Föräldraskapspresumtion 8

Fler än två vårdnadshavare 8

Barnkunskapscenter 9

Barn och unga med funktionsnedsättning 9

Tid för barn 10

Föräldraledighet 10

Barntid 11

Barns inflytande 11

Elevmakt 11

Elevmajoritet i skolstyrelser 12

Rösträttsålder 12

Samhällsplanering på barns villkor 12

Lekytor 13

Bilfria zoner och säkra skolvägar 13

Skola och förskola 14

Flickor och pojkar 14

Elevhälsan 14

Psykisk ohälsa och självmord 15

Mobbning 16

Likabehandlingsplaner 16

Arbetsmiljön
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (41)