Överväga att förbjuda tiggeriet

Motion 2017/18:1953 av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M)

av Lars Beckman och Sotiris Delis (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheterna att införa ett nationellt tiggeriförbud och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhällsmodellen i Sverige utmanas av fattigdom, attityder och utanförskap. Att vi tar avstånd från tiggeri borde också avspeglas i regelverk. Det är ett tydligt sätt att visa att vi fördömer tiggeri generellt. Genom att inte göra det gör vi den redan utsatta gruppen en björntjänst. Gör vi inget i frågan befäster vi utsattheten och diskrimineringen.

Sverige ska inte vara uppdelat i olika grupper, utan vi strävar efter ett jämlikt samhälle. Genom kommunikation med dem som tvingas till tiggeri och genom regelverk kan Sverige skicka en tydlig signal om att det inte är människovärdigt med tiggeri och därför inte accepterat i vårt samhälle.

Med anledning av ovanstående bör regeringen undersöka förutsättningarna att införa ett nationellt tiggeriförbud.

Lars Beckman (M)

Sotiris Delis (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)