Överväg utredning av identifieringskrav på icke-kommersiella plattformar med porr

Motion 2021/22:3492 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ge i uppdrag att utreda hur man kan införa identifieringskrav på icke-kommersiella plattformar som har pornografiskt innehåll alternativt blockera dem och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige borde ha en målsättning att vara den säkraste platsen för barn att surfa på. Det vore önskvärt med en utredning kring ny lagstiftning som ställer krav på porrsajters åldersverifiering och att den också ska omfatta sajter som endast har en liten andel pornografiskt material alternativt att de delar som innehåller det beläggs med identifieringskrav. Att bara kryssa i en ruta att användaren är minst 18 år är inte tillräckligt. Möjligheten att internetleverantörer ska kunna blockera sajter som inte uppfyller kraven bör övervägas.

Därtill bör det övervägas en utredning som kan se över omöjligheterna att stoppa tillgången av pornografiskt material för personer under 18 år via olika VPN-tjänster och icke-kommersiella plattformar

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)