Översyn av strandskyddet

Motion 2018/19:2014 av Erik Bengtzboe (M)

av Erik Bengtzboe (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet med syftet att underlätta strandnära nybyggnation och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Strandskyddet finns i grund och botten till för att garantera tillträde till vatten och strand för alla, och inte bara de som bor vid vattenkanten. Dock ser inte verkligheten ut så idag. Istället har strandskyddet lagt en våt filt över nybyggnation över hela landet. Stora delar av befintlig byggnation skulle aldrig få tillstånd med dagens regler.

Sverige är ett avlångt land med kraftigt varierande förutsättningar över landet. Urbaniseringen sker rekordfort just i Sverige, och bostadsbristen i många regioner är stor, samtidigt som avfolkning sker i andra delar av landet.

Sveriges rika natur skulle kunna vara drivkraft för många att välja att inte bosätta sig i storstaden. I realiteten blir det nästan omöjligt idag. Tillgångar till attraktiv strandmark på landsbygden är en enorm möjlighet för landsortskommuner att vara attraktiva platser att bo och verka på.

Självfallet ska tillgången till naturen även långsiktigt finnas i framtiden, men det måste vara möjligt att lättare få tillstånd att bygga strandnära än idag.

Med anledning av ovanstående föreslår jag att riksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om en översyn av strandskyddet med syftet att underlätta strandnära nybyggnation.

Erik Bengtzboe (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)