Översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp

Motion 2012/13:Sk401 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp och belåning av fastigheter.

Motivering

När stämpelskatterna vid fastighetsköp och fastighetsbelåning infördes en gång i tiden var tanken att skatten skulle finansiera statens kostnader för fastighetsregistret och myndigheternas hantering av lagfarter och pantbrev.

I dag går denna verksamhet med stort överskott eftersom stämpelskatterna för lagfart och pantbrev inbringar mycket större avgifter än vad kostnaden är för systemet. Stämpelskatterna är idag inget annat än en extra fastighetsskatt, eller möjligen en extra inköps- eller överlåtelseskatt.

Kostnaderna är betydande. Om man förvärvar en fastighet för tre miljoner kronor, och tar ut nya pantbrev på huvuddelen av summan, kommer stämpelskatten att uppgå till nära 100 000 kronor. Detta är inte rimligt, och drabbar främst den som är ny på bostadsmarknaden och tvingas låna huvuddelen av köpeskillingen.

Systemet med stämpelskatter bör ses över. I takt med att hanteringen blir enklare och oftast sköts digitalt bör kostnaderna rimligen kunna pressas och avgifterna sänkas.

Stockholm den 28 september 2012

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)