Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

Motion 2018/19:1841 av Jan Ericson (M)

av Jan Ericson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av stämpelskatterna vid fastighetsköp och belåning av fastigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När stämpelskatterna vid fastighetsköp och fastighetsbelåning infördes en gång i tiden var tanken att skatten skulle finansiera statens kostnader för fastighetsregistret och myndigheternas hantering av lagfarter och pantbrev.

I dag går denna verksamhet med stort överskott eftersom stämpelskatterna för lagfart och pantbrev inbringar avgifter som är mycket större än kostnaden för systemet. Stämpelskatterna är idag inget annat än en extra fastighetsskatt, eller möjligen en extra inköps- eller överlåtelseskatt. Det drabbar både företag och privatpersoner.

Kostnaderna är betydande. Om man förvärvar en privatfastighet för 3 miljoner kronor och tar ut nya pantbrev på huvuddelen av summan kommer stämpelskatten att uppgå till nära 100000 kronor. Detta är inte rimligt, och drabbar främst den som är ny på bostadsmarknaden och tvingas låna huvuddelen av köpeskillingen.

Vid köp av kommersiella fastigheter blir beloppen avsevärt högre.

Systemet med stämpelskatter bör ses över. I takt med att hanteringen blir enklare och oftast sköts digitalt bör kostnaderna rimligen kunna pressas och avgifterna sänkas.

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)