Översyn av reglerna för eget boende för asylsökande

Motion 2007/08:Sf340 av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

av Yilmaz Kerimo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över reglerna för eget boende för asylsökande under väntetiden för att underlätta integrationen.

Motivering

Under 2006 tog Södertälje emot över 1 000 flyktingar och utvecklingen för 2007 pekar på en likadan utveckling. Ett exempel är Ronna i Södertälje dit det i våras kom över 25 flyktingar i veckan. Situationen har blivit så ansträngd att Malmö och Södertälje har vädjat till regeringen om stöd för att hantera den ökande flyktinginströmningen. Den kommunala servicen saknar möjligheter att skapa ett värdigt mottagande. Bostadsförhållandena, skolan, förskolan och den kommunala organisationen klarar inte av att hantera situationen. Det är t.ex. svårt för mottagningshandläggaren att ha kontakt med alla som har eget boende, särskilt på de större orterna. Kontakten blir ofta anonym. På många platser vet heller inte handläggarna hur den asylsökande bor, om de asylsökande faktiskt bor på den adress de uppgivit, om de är välkomna hos värdfamiljen eller om de måste betala extra hyra.

Regeringen är helt kallsinnig inför de stora problem som den ökande flyktingströmmen medför för flera enskilda kommuner.

Trångboddhet är ett av de större problem och en vanlig konsekvens. Det leder ofta till sociala och psykologiska bekymmer när människor tränger ihop sig i små lägenheter, något som blir särskilt påfrestande för barnen. Många asylsökande tvingas också flytta runt och bo på en madrass hos olika bekanta och släktingar. Andra effekter är att skolorna saknar förutsättningar att ta emot nya barn.

Det finns ett akut behov av ökade ersättningar men framför allt behövs det ett större solidariskt ansvar från landets samtliga kommuner. I Stockholmsregionen står ett fåtal kommuner för nästan hela mottagandet. Enligt Migrationsverket har Danderyd och Täby fram till april i år tillsammans tagit emot 61 flyktingar medan Södertälje och Botkyrka har tagit emot närmare 1 900 personer. Det kommunala ansvarstagandet och den solidariska fördelningen av mottagandet har inte förändrats trots uppmärksamheten.

Vi anser att det kommunala ansvarstagandet snabbt måste ses över. Den solidariska fördelningen mellan landets kommuner måste förbättras. EBO (eget boende) i dess nuvarande form behöver utvärderas och förändras som ett led i ett värdigt mottagande.

En lösning kan vara att överväga lagstiftning om kommunernas skyldighet att ta emot flyktingar. I en tillväxtregion som Stockholm och Mälardalen finns det lokala förutsättningar för de allra flesta kommuner. Det handlar snarare om viljan att ta ansvar.

Med anledning av detta bör regeringen se över reglerna för att kunna avskaffa eget boende under väntetiden för att därmed också kunna underlätta integrationen.

Stockholm den 5 oktober 2007

Yilmaz Kerimo (s)

Veronica Palm (s)

Tommy Waidelich (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)