Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

Motion 2021/22:3574 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)

av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av diskrimineringslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens diskrimineringslag har många förtjänster, men ett stort fel är den i många fall orimligt höga diskrimineringsavgift som kan utdömas. Denna avgift står ofta inte alls i proportion till andra typer av straff och sanktioner i svensk lagstiftning utan kan framstå som oskäligt hög.

Storleken och förutsättningarna för att utdöma diskrimineringsavgift bör därför ses över.

Lars Beckman (M)

Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)