Översyn av optikerföreskriften

Motion 2021/22:2075 av Sofia Nilsson (C)

av Sofia Nilsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ge Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en översyn av optikerföreskriften så att optiker ges möjlighet att förskriva synhjälpmedel till barn yngre än åtta år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det har gått över 25 år sedan Socialstyrelsen senast utfärdade en ny så kallad optikerföreskrift med bindande regler om optikers arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården. I föreskriften anges bl.a. att optiker inte tillåts ”färdigställa, tillhandahålla eller lämna ut optiska synhjälpmedel” till barn yngre än åtta år utan läkares anvisning. Det innebär att barn med ögonhälsoproblem – oavsett omfattning eller allvarlighetsgrad – är hänvisade till en specialistmottagning med remisskrav. Detta samtidigt som optiker idag ofta har bättre och modernare undersökningsutrustning.

Allt tyder på att barns problem med ögonhälsan kommer fortsätta att öka i omfattning. Trenden går mot exempelvis allt fler skärmtimmar. En nyligen genomförd studie av Linnéuniversitetet visar att hela 6 av 10 elever i skolan lider av ett synfel. Enligt WHOs beräkningar väntas hälften av jordens befolkning vara närsynta till år 2050. Förutom den negativa påverkan som den ökade ohälsan har på sjukvårdens begränsade resurser måste vi räkna med att ett stort antal barn riskerar att halka efter i skolan.

Ska vi i Sverige lyckas vända denna utveckling krävs en rad viktiga och skyndsamma åtgärder. En sådan är att sänka åldern för optikers rätt att hjälpa barn med deras ögonhälsa. I Norge är åldern satt till fem år, vilket innebär att samtliga skolbarn ges möjlighet att besöka en optiker under studietiden.

Den senaste statistiken från Sveriges Kommuner och Regioner visar att kötiden till en ögonmottagning är 103 dagar i genomsnitt, och att endast 8 av 21 regioner klarar målet om ett förstagångsbesök inom vårdgarantins 90 dagar. Värst är situationen i Västernorrland där barn får vänta 231 dagar på ett besök. Samtidigt ska detta ställas mot att de allra flesta barn hade fått en tid hos en legitimerad optiker inom de närmaste dagarna.  

Sofia Nilsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)