Översyn av momssatserna inom turistnäringen

Motion 2010/11:Sk239 av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

av Liselott Hagberg m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av momssatserna inom turistnäringen.

Motivering

Turism gör det möjligt att ta del av det vårt fantastiska land har att erbjuda. Svensk politik för turism borde underlätta för företagarna och resenärerna. Det handlar om företagarnas möjligheter att växa och utvecklas, resenärernas möjligheter att forma sin resa och att undanröja hinder för en positiv upplevelse. Målet måste vara att stödja och underlätta för en innovativ turism med högt kunskapsinnehåll och förädlingsvärde. Detta kräver bl.a. väl fungerande kommunikationer, kunniga människor och företagspolitik som gör det värt att våga satsa på nya idéer.

Turism är redan idag en näring att räkna med. År 2008 utgjorde turism hela 2,86 procent av BNP – och det är en näring som växer. Sysselsättningen har ökat med drygt 20 procent sedan 2000. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen i Sverige, vilken växt med cirka sex procent under samma period. Bara under åren 2007 till 2008 ökade intäkterna från utländsk konsumtion i Sverige med 90,9 miljarder, det är en ökning med 8,4 procent.

I ett turistpaket ingår många olika momssatser, persontransport 6 %, guidning 25 %, boende 12 eller 25 %, mat 12 eller 25 %, en kulturaktivitet 0,6 eller 25 %, och så vidare. Tidigare skiljde man även på skidlift 12 % och andra sport- och fritidsaktiviteter 6 %, men den skillnaden har nu tagits bort. Om en tjänst ingår som en mindre del i en annan mer dominerande tjänst kan momsen sättas på den dominerande tjänsten enbart. Det innebär att guidning på en rundtur skulle kunna betraktas som en persontransport och därmed beskattas med 6 %. Ingår däremot fler tjänster kan resan komma att betraktas som en resetjänst och ska då beskattas med 25 %. För turistföretag med många komplicerade avvägningar och hög vinstmarginal kan det däremot vara mer fördelaktigt att beskatta en schablonvinstmarginal på 13 % av slutpriset, med 20 % vilket motsvarar ett momspålägg om 25 %. Andra saker man behöver ta hänsyn till är andelen inköpta respektive egenproducerade tjänster, liksom momssatser i olika länder.

Momsen bestäms i hög utsträckning utifrån EU-regler. Samtidigt kan konstateras att turistnäringen på grund av de många olika tjänster som kan ingå i ett upplevelsepaket många olika momssatser att förhålla sig till. Detta leder till såväl gränsdragningsproblem som upplevd inkonsekvens.

Vår långsiktiga strävan är att underlätta för företagare, och minska gränsdragningsproblematiken. Därför är det angeläget med en översyn av de momssatser som turistnäringen har att förhålla sig till.

Stockholm den 21 oktober 2010

Liselott Hagberg (FP)

Anita Brodén (FP)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)