Översyn av momsreglerna

Motion 2015/16:1009 av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

av Patrik Engström och Hans Unander (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hela momslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi har blivit uppmärksammade på att momsen varit en källa till omfattande fusk under många år. Problemet har förvärrats sedan internationella ligor har börjat ägna sig åt bedrägerier i stor skala.

EU-kommissionen beräknar att svinnet uppgår till 1,5 % av BNP för EU totalt. Kommissionens motmedel är ”omvänd betalningsskyldighet”, något som endast krånglar till administrationen för ärliga företagare men inte stoppar bedragarna.

Följande typer av momsfusk förekommer:

Minskning av raden utgående moms i deklarationen inkl. svartjobb, dvs. ingen deklaration alls.

Ökning av raden ingående moms.

Uppbördsbrott där man deklarerar korrekt men betalar inte nettoskulden, ofta i samband med konkurs som kan vara avsiktlig eller oavsiktlig.

Med s.k. karusellhandel menas att leveransen, verklig eller fiktiv, skickas runt i en kedja av leverantörer och köpare, och någonstans i karusellen sker ett bedrägeri genom att kedjan begär tillbaka moms som man aldrig har betalat.

Det som måste till är en radikal förenkling av systemet, nämligen att avskaffa skyldigheten, rättigheten ur bedragarnas synvinkel att debitera moms när köparen är skattskyldig. Antalet transaktioner kommer att minska enormt, och tillfällena till bedrägeri minskar i samma mån.

Vi anser att man behöver överväga att göra en ordentlig översyn av momsreglerna.

Patrik Engström (S)

Hans Unander (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-05 Granskad: 2015-10-05 Hänvisad: 2015-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)