Översyn av läkemedelsförordningen

Motion 1988/89:So530 av Göthe Knutson (m)

av Göthe Knutson (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So530

av Göthe Knutson (m)

Översyn av läkemedelsförordningen

Den uppmärksammade dopingrättegången i Göteborg i januari i år har
föranlett åklagaren i målet att efterlysa klarare och skärpta regler när det
gäller hantering och användande av dopingpreparat.

Likaså anser åklagaren att straffsatserna vid olovlig hantering och missbruk
bör diskuteras. En översyn bör alltså göras av tillämplig lagstiftning.

Enligt min uppfattning är det mycket angeläget att komma till rätta med
dopingproblemen inom idrotten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av läkemedelsförordningen
vad gäller dopingproblematiken,

2. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av straffsatser
m.m. i den lagstiftning som gäller beträffande doping.

Stockholm den 25 januari 1989

Göthe Knutson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)