Översyn av lagstiftning inom LSS

Motion 2021/22:1999 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagstiftningen inom LSS för att försöka förhindra fusket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fusket med lagen om funktionsnedsatta är stor och omfattande.

Vi kan i medier läsa om hur det stora fusket inom LSS breder ut sig. Det bildas omsorgsföretag som tar hand om en person som är funktionsnedsatta, och sedan kan man spåra hur samma företag byter ägare, vilket innebär att staten betalar ut stora belopp till alla dessa företag. Med anledning av detta vill vi se en översyn av lagstiftningen inom LSS för att försöka förhindra fusket.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)