Översyn av förarutbildningssystemet

Motion 2017/18:3664 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av förarutbildningssystemet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska förarutbildningen har inte genomgått några större förändringar på över 20 år. Detta trots att omvärlden har förändrats mycket och att ytterligare stora förändringar kan anas framöver. Exempelvis kommer fler autonoma fordon att ställa krav på ändrade regler kring körkort och körkortsutbildningen. Längre väntetider för körprov innebär att dessa delar också behöver ses över, exempelvis om det går att göra förändringar som minskar antalet underkända prov med bibehållen nivå på kunskaper och trafiksäkerhet.

Det är lätt att tänka att detta är en fråga som bara rör ungdomar som ska ta sitt
B-körkort. Men ett otidsenligt förarutbildningssystem får också stor påverkan på möjligheten att rekrytera yrkesförare, vilket leder till problem för många svenska arbetsgivare, både inom transportsektorn och inom kollektivtrafiken. En översyn är också nödvändig för att komma till rätta med de omfattande problem som finns med organiserat fusk på teoriproven och med så kallade svarta trafikskolor. Ett införande av trafiklärarlegitimation och begränsning av antalet handledartillstånd som en person kan inneha kan vara några saker att ta i beaktande vid en större översyn av förarutbildningssystemet.

 

 

Lotta Olsson (M)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)