Överklagan vid asylboende

Motion 2016/17:785 av Kent Ekeroth (SD)

av Kent Ekeroth (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om överklagan när det gäller asylboenden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens regler säger att bygglov endast kan överklagas av de grannar som är i omedelbar närhet. Det finns såklart en poäng med det när det bara handlar om vanliga nybyggen eller tillbyggnader eller om status på en fastighet ändras.

När det handlar om asylboenden menar jag att situationen är annorlunda. I sådana fall kan man inte längre hävda att endast grannarna i den omedelbara närheten påverkas. Ett asylboende i en del av staden eller byn får effekter på närmast hela samhället i form av ökade kostnader, otrygghet och mycket annat. De asylboende kommer ju inte endast uppehålla sig på boendet utan påverkar de flesta andra offentliga ytor och verksamheter.

Därför menar jag att inte endast grannar i omedelbar närhet ska kunna överklaga asylboende som planeras utan det ska gälla för alla invånare i en viss stad eller by, med hänvisning till att invandring får stor effekt på närmast alla delar av det dagliga livet.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)