Övergripande plan för bostäder till äldre

Motion 2021/22:1139 av Magnus Stuart (M)

av Magnus Stuart (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att klargöra vilket regelverk som krävs för att skapa en plan för bostäder för äldre och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag finns inget krav på att kommunerna ska ha en övergripande samordnad handlingsplan för främjandet av god boendemiljö för våra äldre.

Vi vet att gruppen äldre växer i vårt land och fler och fler äldre behöver då finna en boendeform som passar. Detta är viktigt för den enskildes livs- och boendekvalitet att man kan finna en lämplig bostad beroende på sin aktuella livssituation. Det är också viktigt för kommunerna att ge förutsättningar i sin planering för byggnation av bostäder som gör att fler äldre som behöver stöd kan klara sig med hemtjänst eller liknande och då inte behöver flytta till särskilda boenden. En god bostadsplanering för våra äldre innebär också att kommunernas kostnader för äldreomsorgen kan hållas nere och samtidigt ge en ökad livskvalité till de äldre.

Exempel på bostadstyper som ska ingå i plan för bostäder till äldre kan t.ex. vara trygghetsbostäder, seniorboenden, bostadsanpassningar av olika slag. Med en plan för bostäder för äldre som kan visa olika boendealternativ för våra äldre så finns också goda förutsättningar att få fart på flyttkedjan.

Det är viktigt att kommunerna håller god planberedskap och möjliggör i sina detaljplaner byggnation av trygghetsbostäder, seniorboenden och särskilda boenden.

Regeringen behöver därför tillsätta en utredning för att se över vilket regelverk och handledning som kommunerna behöver för att försäkra att vi får en god boendemiljö för våra äldre.

Magnus Stuart (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-29 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)