Östergötlands skogsägare

Motion 2022/23:444 av John Widegren m.fl. (M)

av John Widegren m.fl. (M)

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen behöver stå upp för det östgötska och svenska hållbara skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.

Östergötlands och Sveriges skogsägare står för den största delen av bnp:s netto, omkring 150 miljarder kronor. På det viset är skogen en av de absolut viktigaste källorna till svensk välfärd. Östergötland är ett av Sveriges största län för skogsindustri. Men utöver att skogen genererar stora skatteinkomster till staten så är den dessutom den kanske viktigaste källan för en omställning till ett mer klimatsmart samhälle och den viktigaste delen när det gäller att binda koldioxid.

Skogsägarna har under flera generationer byggt upp stora virkesförråd i den svenska skogen. Detta har man gjort under parollen frihet under ansvar där man kombinerat produktionsmål med miljömål.

Skogsproduktionen ser dock ut att gå tuffare tider till mötes. Fler och fler hinder mot produktionen tornar upp sig på himlen. Exempel på detta är nyckelbiotoper, reservats­bildningar, biotopskydd, grön infrastruktur och utökade talerätter. Ett annat stort problem är de växande viltstammarna som om de inte förvaltas klokt leder till både nedsatt produktion och kvalitetsnedsättningar.

Sammantaget finns det så många hot mot produktionen idag för Östergötlands och Sveriges skogsägare att man kan befara en produktionsnedsättning i framtiden. En nedsättning som det svenska samhället inte har råd med. Därför bör regeringen både i Sverige och på EU-nivå se till att svenska skogsägare får fortsätta att bedriva ett hållbart skogsbruk. Sveriges skogsägare ska inte behöva oroa sig för huruvida de får bruka sina skogar eller ej.

 

 

John Widegren (M)

John E Weinerhall (M)

Susanne Nordström (M)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-18 Granskad: 2022-11-18 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)