Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2022/23:1528 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbetet med Oslo–Sthlm 2.55 och en gemensam avsiktsförklaring och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samarbetet mellan Norge och Sverige har under många år varit gott och vi drar stora fördelar av varandra. Tyvärr har coronapandemin satt stora käppar i hjulen för samarbetet i och med alla gränshinder som plötsligt stängde gränserna. Här har vi en lång väg att gå för att knyta ihop kontakterna igen och läka såren som uppstått, inte minst i gränstrakterna. För att uppnå detta behöver vi både lappa och laga men i vissa delar också bygga nytt. Ett projekt som i allra högsta grad kunde vara med och knyta ihop våra länder igen är en delvis ny, rakare och snabbare järnvägslinje mellan våra huvudstäder. Järnvägstrafiken mellan Oslo och Stockholm via Värmland saknar idag kapacitet. Värmlandsbanan är dessutom Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med en mycket omfattande gods- och persontrafik. Trafikverket skriver själva att banan är överbelastad.

 

Genom att bygga en ny järnvägslinje kan vi således göra miljöförbättringar, ge större chans till pendling med tåg samt bygga ihop våra länder igen, om än symboliskt men ack så viktigt.

 

 

I dag tar en tågresa mellan huvudstäderna drygt fem timmar. Med förbättringar av befintliga spår och två nya länkar, en på den svenska och en på den norska sidan, vore det fullt möjligt att göra resan med tåg på under tre timmar. Idag dominerar flygresandet relationen med 1,4 miljoner årliga resenärer mellan Oslo och Stockholm. Potentiellt skulle en snabbare järnvägsresa flytta över en miljon befintliga flygresenärer till tåget varje år och generera klimatnytta redan efter fem år.

 

Vi har sedan flera år tillbaka projektet Oslo-Sthlm 2.55 där mycket av jobbet redan är gjort och som kan användas för att ta avstamp i vidare projektering och byggande.

Den 23 april 2021 meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth att den dåvarande regeringen ville titta på möjliga vägar framåt för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm tillsammans med den norska regeringen, vilket var ett glädjande besked. Dock har vi bara ett muntligt besked och dessutom har vi nu en ny regering på plats. Därför bör en avsiktsförklaring skrivas mellan de båda ländernas regeringar för att på ett tydligt sätt peka på att detta projekt ska bli verklighet.

 

 

 

Kjell-Arne Ottosson (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)