OS 2020 i Öresundsregionen

Motion 2005/06:Kr204 av Lars-Ivar Ericson (c)

av Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om OS 2020 i Öresundsregionen.

Motivering

Öresundsregionen utgör en vital del av Europa och förbindelserna mellan Sverige och Danmark är mycket goda. Många arrangemang och projekt planeras i gott samförstånd mellan de båda länderna. Städerna Malmö, Landskrona, Helsingborg, Helsingör och Köpenhamn har stora möjligheter att erbjuda logi och kost för många människor, och i dessa städer finns även stora anläggningar för publika evenemang.

Politiker och näringsfolk på båda sidor sundet är ense om att det finns goda möjligheter att genomföra exempelvis stora gemensamma idrottsarrangemang. Ett sådant exempel är OS. Därför är det önskvärt att Sveriges och Danmarks regeringar tillsammans med Öresundsregionens städer undersöker möjligheterna att åstadkomma en gemensam ansökan om att få arrangera sommar-OS 2020 i Öresundsregionen.

Stockholm den 14 september 2005

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)