Ortopedisk medicin Mot

Motion 1988/89:So441 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89:So441

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Ortopedisk medicin Mot

1988/89

So441-448

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89 :Ub554 hemställs
att riksdagen beslutar att ortopedisk medicin skall inrättas som
självständig medicinsk specialitet.

Stockholm den 20 januari 1989
Ylva Annerstedt (fp)

Barbro Sandberg (fp) Elver Jonsson (fp)

1 Riksdagen 1988/89. 3 sami. Nr So44I — 448

1

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)