Orimliga sanktionsavgifter vid brott mot plan- och bygglagen

Motion 2012/13:C405 av Peter Jeppsson (S)

av Peter Jeppsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sanktionsavgifterna vid brott mot plan- och bygglagen.

Motivering

Sedan de nya sanktionsbestämmelserna trädde i kraft har det visat sig bli orimligt höga avgifter då brott mot plan- och bygglagen har konstaterats. Detta blir fallet på grund av att avgiften bestäms av hur stor den aktuella fastighetsytan är. Ett sanktionssystem måste självfallet finnas, men det bör rimligtvis finnas någon gräns för hur mycket som tas ut i avgift/sanktion. En omedelbar ändring bör göras av beräkningssystemet för hur stor avgiften kan bli.

Stockholm den 4 oktober 2012

Peter Jeppsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)