Organdonationer

Motion 2018/19:1723 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om organdonationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Med organdonation kan många räddas till fortsatt liv. Idag kan du förmedla din vilja i donationsregistret, fylla i ett donationskort eller informera närstående om din vilja. Den som inte vill donera sina organ ska självklart inte tvingas till det. Om dina närstående inte känner till din inställning, och du inte på annat sätt förmedlat ett nej, så förutsätts det att du vill donera efter döden och om dina närstående inte då motsätter sig det så kan du bli aktuell som donator.

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. I en statlig utredning 2015 var hela 85 procent positivt inställda till att donera organ efter sin död. Trots den höga donationsviljan har Sverige relativt låga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer.

Mot den bakgrunden bör regeringen se över möjligheten att öka antalet genomförda organdonationer.

Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)