Organdonation

Motion 2018/19:1234 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förenkla hanteringen av anmälningar som organdonator samt fortsätta att upplysa om vikten av att anmäla sig som organdonator och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sveriges befolkning växer för varje år. Vi har passerat 10-miljonerstrecket och ser inte någon avmattning. Vi har en sjukvård i framkant och möjligheterna växer när det gäller både behandlingar, operationer och läkemedel. Statistik från 2017 visar att det utfördes ca750 organdonationer, men behovet är betydligt större än så. Den 1januari 2018 fanns ett behov av 817 organ. Under 2017 har 188 avlidna personer kunnat hjälpa andra svårt sjuka genom att donera sina organ. Samtidigt har 40 personer dött i väntan på en transplantation.

Alla dessa siffror talar sitt tydliga språk. Vi måste göra det enklare för människor att uttrycka sin vilja att bli organdonator och att registrera sig i de befintliga registren.

Den 1 juni 2018 hade 1597332 personer registrerat sin vilja i Donationsregistret. En förenklad registrering av organdonatorer samt att man på ett tydligt och enkelt sätt kan uppvisa att man är organdonator skulle innebära en förenkling.

Vi ser därför att behovet av en översyn av befintliga vägar att registrera sig som organdonator bör ses över och att möjligheterna till en förenklad hantering bör ses över.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)