Oregistrerade mobilnummer

Motion 2011/12:Ju239 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverk och lagstiftning om registrering av mobilnummer.

Motivering

För närvarande går det att skaffa mobiltelefonnummer utan att det är kopplat till en person via personnummer. Detta förhållande kan och har underlättat för personer att bedriva brottslig verksamhet. Som exempel kan nämnas att vid helikopterrånet utanför Stockholm förekom en del oregistrerade kort.

Idag finns det olika sätt att spåra telefonsamtal men de kan aldrig kopplas till någon individ i de fall där SIM-kortet inte är registrerat. Regelverket för detta varierar i Europa, i till exempel Spanien måste man legitimera sig när man skaffar ett mobilnummer.

Med anledning av ovanstående bör regeringen se över regelverk och lagstiftning om registrering av mobilnummer.

Stockholm den 26 september 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)