Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2016/17:1196 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2016/17:1196

av Ali Esbati m.fl. (V)

Ordning och reda på arbetsmarknaden

1                  Innehåll

1Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Nationell handlingsplan mot skattefusk, svartjobb och social dumpning

5Individuell redovisning av skatter och arbetsgivaravgifter

6Tydligare villkor för F-skatt

7Bättre utstationeringsregler

7.1Utstationeringskommittén

7.2Utredningen om nya utstationeringsregler

7.3Förändringar på EU-nivå krävs

7.3.1Förändra utstationeringsdirektivet

7.3.2Juridiskt bindande socialt protokoll

7.3.3Permanent skydd för den svenska kollektivavtalsmodellen

8Förbättrade regler för utländska företag som verkar i Sverige

8.1Utvidga systemet med anmälningsplikt

8.2Utred inkomstskattelagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (13)