Orättvisor i samhället

Motion 2001/02:A317 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Motion till riksdagen

2001/02:A317

av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Orättvisor i samhället

1 Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning 34

2 Förslag till riksdagsbeslut 36

3 Inledning och utgångspunkter 38

4 Några begrepp 39

5 Integrationspolitik och generella insatser 40

5.1 Allas rätt till arbete 41

5.1.1 Regler i arbetslöshetsförsäkringen 41

5.1.2 Program för kvinnor med utländsk bakgrund 42

5.1.3 Facklig talerätt 42

5.1.4 Flerspråkighet som merit 42

5.1.5 Mångfaldsplaner 42

5.1.6 Positiv likabehandling 43

5.1.7 Rättegångskostnader vid diskriminering 43

5.2 Allas rätt till en bostad 43

5.2.1 Makten över boendet 44

5.2.2 Boendeplaneringsprogram 44

5.2.3 Kommunala bostadsförmedlingar 44

5.2.4 Upprustning och ombyggnad 45

5.3
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)