Öppnande av Stasiarkiven

Motion 2011/12:K259 av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (SD)

av Kent Ekeroth och Sven-Olof Sällström (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att offentliggöra Säpos Stasiarkiv.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör kräva att USA till Sverige lämnar ut samtliga Rosenholz-dokument som rör Sverige och att svenska regeringen omedelbart därefter offentliggör dessa.1

1 Yrkande 2 hänvisat till UU.

Motivering

Den östtyska säkerhetstjänsten Stasi var en gigantisk organisation med nära 100 000 informatörer. Av dessa fanns också svenskar som valde att spionera åt eller på andra sätt samarbetade med den östtyska säkerhetstjänsten.

I dag har endast en person tillgång att forska i Stasiarkiven, professor Birgitta Almgren. Hon har enligt uppgift funnit personer som i dag befinner sig (eller har befunnit sig) i samhällets absoluta topp. Det rör sig enligt Almgren om säkerhetspoliser, politiker, kulturpersonligheter och ledande journalister. Almgren säger också att informatörerna finns i alla sektorer i samhället.

Efter beslut i regeringsrätten sommaren 2010 fick Almgren ut Säpos handlingar om de misstänkta som valt att samarbeta med Stasi för främmande makts intressen. Om Almgren avslöjar vilka dessa informatörer är kan hon beläggas med fängelse.

Sverigedemokraterna menar att det ligger i svenska folkets intresse att veta vilka personer som valt att arbeta för utländsk säkerhetstjänst. Att svenska folket nu inte känner till vilka av samhällets högre företrädare som varit informatörer är ovärdigt ett öppet land som Sverige. Det har också lett till en situation där svenska väljare riskerar att ge sitt stöd åt politiker som valt att samarbeta med en diktatur, något som vore otänkbart i händelse av ett offentliggörande av arkiven. SÄPO:s stasiarkiv bör därför offentliggöras omedelbart.

Utöver detta menar Almgren att Säpo inte krävt att få ut de viktigaste dokumenten ur Rosenholz-arkivet som ligger hos CIA i USA utan nöjt sig med det som kallas F16-korten. Vi anser att Sverige måste verka för att få alla dokument i Rosenholz-arkivet som rör Sverige översända och därefter offentliggjorda så att forskare och andra som har intresse kan ta del av dokumenten.

Det som anförs i motionen bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2011

Kent Ekeroth (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)