Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Öppna fibernät för större frihet

Motion 2021/22:3236 av Viktor Wärnick (M)

av Viktor Wärnick (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att öppna upp fibernäten för alla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bredband via fiber är idag ett grundfundament för IT-kommunikation i stora delar av Sverige och kan anses lika centralt för många människors och företags vardag som fungerande elnät och elleverans. Ändå är inte marknaden för fiber lika öppen som den borde vara.

Elhandelsmarknaden borde naturligen te sig som en någorlunda förebild för en friare fibermarknad. Alla kunder bör kunna välja sin leverantör av bredband i öppna nät, trots att de till fastigheten indragna fiberledningarna har en enskild ägare. Så är också fallet bland vissa fiberägare som tillämpar principen om öppen fiber, men tyvärr långt ifrån alla.

Ägaren av fibernätet, ofta det offentliga i form av kommunala bolag, har på många ställen intagit en monopolliknande ställning som bör ifrågasättas. I likhet med elnäts-bolagen bör regelverket vara så utformat att fiberägaren har rätt att ta ut avgift för underhåll och drift av nätet som man installerat och tillhandahåller, men i övrigt vara ålagd att tillåta en annan bredbandsleverantör på sitt nät.

Ett regelverk av det slag som beskrivs ovan bör fastslås i lag så att det blir obligatoriskt för alla fibernätsägare. Denna ståndpunkt bör riksdagen tillkännage för regeringen som får utarbeta och återkomma med förslag med innebörden att fibernäten öppnas för alla.

Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)