Öppen samhällsgemenskap för alla – motion om HBT-frågor

Motion 2005/06:L341 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

av Kenneth Johansson m.fl. (c)
Sammanfattning

Det är dags att fullt ut erkänna alla personers lika rätt och värde oavsett vem man älskar. Samhällsgemenskapen är till för alla! Familjen är viktig och lika mycket värd oavsett om den består av ensamstående med barn, två kvinnor med barn, två män med barn, en kvinna och en man med barn, eller bara två människor som älskar varandra och vill leva ihop. Arbetet med att bekämpa förtryckande attityder måste pågå på alla samhällets arenor, inte minst i det civila samhället. Under de senaste årtiondena har de flesta direkt diskriminerande lagar försvunnit, men det behövs en slutlig översyn med målsättningen att all lagstiftning och all myndighetsutövning är fri från diskriminering år 2008.

I stora delar av världen utsätts homo-, bi- och transpersoner för ett brutalt förtryck.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (20)