Öppen redovisning av arbetsgivaravgifter

Motion 2009/10:Sf333 av Anna Lilliehöök (m)

av Anna Lilliehöök (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om öppen redovisning av arbetsgivaravgifter för en bättre tjänstemarknad.

Motivering

Det finns ett stort utrymme för att bygga ut marknaden för privata tjänster i Sverige. Vi har förvisso redan en omfattande tjänstesektor, men den är främst inriktad på företagskunder eller på skattefinansierade tjänster. Genomsnittssvenskens konsumtion utgörs till hälften av varor och en tredjedel av skattefinansierade tjänster. Enbart en sjättedel utgörs av privata tjänster.

För att utveckla tjänsteutbudet behövs ett ökat egenföretagande som torde vara den mest vanliga formen av denna typ verksamhet. En övergång mellan verksamhetsområden och från anställning till egenföretagande försvåras emellertid av att den anställda inte känner till storleken av sina arbetsgivaravgifter eller vilka försäkringar som täcks. Den enskilde får mycket svårt att förstå hur stor den tillkommande sociala kostnaden egentligen är. Även efter en sänkning av egenavgifter måste en person som tjänar 20 000 kr i månaden och som startar eget få in 25 procent ytterligare. Därtill kommer 25 procent moms.

Kraftfulla åtgärder har genomförts i form av RUT- och ROT-avdrag för att en fungerande tjänstesektor byggs upp också för privata tjänster. Den som överväger att starta eget inom tjänstesektorn riskerar emellertid fortfarande att avskräckas av inte bara risker med svårigheter att hitta kunder och kostnader för att bygga nätverk, utan också genom osäkerhet om vad arbetsgivaravgifterna/egenavgifterna egentligen kostar och vad de täcker.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anna Lilliehöök (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)