Omsorg om brottsoffer m. m.

Motion 1988/89:So304 av Rolf Dahlberg m. fl. (m)

av Rolf Dahlberg m. fl. (m)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89: So304

av Rolf Dahlberg m. fl. (m)
Omsorg om brottsoffer m. m.

Hemställan

Med hänvisning till vad sorn anförts i motion 1988/89:Ju817 hemställs

att riksdagen beslutar att i socialtjänstlagen (1980:620) införa ett
särskilt avsnitt angående omsorgen om brottsoffer i enlighet med
vad som i motionen anförts.

Stockholm den 25 januari 1989
Rolf Dahlberg (m)

Allan Ekström (m)
Ewy Möller (m)
Charlotte Cederschiöld (m)
Filip Fridolfsson (m)
Eva Björne (m)

Jerry Mart inger (m)
Göthe Knutson (m)
Anders Andersson (m)
Göran Ericsson (m)
Inger Koch (m)

Carl G Nilsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1989-01-25 Bordläggning: 1989-02-01 Hänvisning: 1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)