Omskärelse av pojkar

Motion 2004/05:So440 av Tasso Stafilidis (v)

av Tasso Stafilidis (v)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förbud mot omskärelse av pojkar.

Bakgrund

I Sverige har vi nyligen fått en ny lag om omskärelse av barn. Sverige har skrivit under FN:s barnkonvention, där det stadgas att i allt som rör barn så skall barnets bästa vara gällande. Är omskärelse förenligt med barnkonventionen?

Först har vi omskärelserna av medicinska skäl, att det är för trångt etc. Där är det till barnets bästa att bli omskuren, helt eller delvis, då det annars kan tillstöta sjukdom och liknande. Dessa omskärningar kan vi därmed ta bort ur debatten. Kvarstår gör då de omskärningar som görs på andra grunder än rent medicinska, exempelvis kulturella eller religiösa skäl. Efter en omskärning såär ollonet blottlagt och ytan på ollonet kommer att bli hårdare, dels för att det skaver mot kläderna men också för att det sekret som avsöndras av körtlar i förhuden inte längre finns kvar. Enligt läkare så blir det en klart nedsatt känslighet i de erogena zonerna på penis, motsvarande att man har en kondom påsatt. RFSU skrev i sitt remissvar till lagen att omskärelse av pojkar kan beskrivas som könsstympning.

Är denna omskärning till barnets bästa? Inte nödvändigtvis. Det är tveklöst så att omskärelse av pojkar är en rituell handling och att omskärningen innebär att pojkarna tas upp i gruppen, att de får känna gemenskap.

Det har tidigare gjorts omfattande omskärningsprogram i några länder, då borttagandet av förhuden sades ha positiv medicinsk effekt. Enligt nyare forskning saknar dock omskärningen av pojkar positiv medicinsk eller hygienisk effekt. Det gäller att komma ihåg att omskärelse av pojkar görs på någon som inte har tillfrågats. Skulle avlägsnandet av andra kroppsdelar, med religiösa motiv, också tillåtas på någon som inte tillfrågats? Varför inte vänta med omskärelsen till vuxen ålder, så att personen kan tillfrågas och själv ta initiativ till ingreppet? Enligt uppgift så förekommer alternativa omskärelseceremonier i USA, England och Israel, där något kirurgiskt ingrepp inte görs.

Barnens rätt har i ett modernt, upplyst, samhälle klart företräde framför etniska traditioner. Det är viktigt att Sverige fortsätter vara ett land som tar barns rättigheter på stort allvar och skyddar barn mot övergrepp. Omskärelse av kvinnor är redan förbjuden i lag, medan omskärelse av pojkar och män inte är det. Varför denna åtskillnad? Enligt min mening är omskärelse av pojkar inte förenligt med barnkonventionen och bör förbjudas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2004

Tasso Stafilidis (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)