Omhändertagande av djur som hushållsnära tjänst

Motion 2009/10:Sk532 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omhändertagande av sällskapsdjur bör betraktas som en hushållsnära tjänst.

Motivering

Alliansregeringens politiska reformer med hushållsnära tjänster har varit en stor succé. Många barnfamiljer och hårt arbetande kvinnor och män har fått vardagspusslet att gå ihop lättare samtidigt som många nya jobb har skapats. Inte minst många kvinnor har startat egna företag inom dessa branscher.

De hushållsnära tjänsterna gäller i dag till exempel städning, matlagning och barnpassning – men inte sotning, avlopp och privatlektioner. Enligt TT betalades totalt ungefär 240 miljoner kronor för tjänsterna, vilket gav skattereduktion på uppemot 120 miljoner kronor. Men det finns goda chanser att skapa ännu fler arbeten samt underlätta tillvaron än mer för våra medborgare genom att utöka utbudet av hushållsnära tjänster. Ett område som borde kunna omfattas av begreppet hushållsnära tjänster är det vardagliga omhändertagandet av våra sällskapsdjur.

I dag finns det alltfler seriösa och etablerade hunddagis och hundrastare och branschen är kvinnodominerad. Men marknaden har större potential. I Sverige finns uppemot en miljon hundar.

På Skatteverkets hemsida står att läsa: ”Passning av husdjur ger inte rätt till skattereduktion oavsett om passningen sker i bostaden eller inte.” Samtidigt föreskriver Jordbruksverket i SJVFS 2008:5 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt att hundar självklart för sitt välbefinnande ska rastas regelbundet flera gånger om dagen också under arbetstid.

Stockholm den 6 oktober 2009

Birgitta Ohlsson (fp)

Anita Brodén (fp)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)