Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn

Motion 2021/22:3923 av Kristina Yngwe (C)

av Kristina Yngwe (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att förbättra trafiksituationen på Dragongatan i Ystad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ystad hamn är Sveriges största hamn vad gäller färjetrafik till Polen och Bornholm. Den är också den tredje största hamnen för färjepassagerare. 2014 åkte cirka 700000 bilar, lastbilar och bussar med färjorna till och från Bornholm och Polen. Godset som passerade uppgick till över 3miljoner ton. Trafiken har ökat under många år och beräknas fortsätta öka med upp till 80 procent fram till 2030.

Arbetet med att bygga ut hamnen har nu påbörjats för att på så sätt öka kapaciteten och skapa utveckling inte bara i Ystad utan för näringslivet i hela Skåne. Idag är dock E65:an inte anpassad för den intensiva och ofta tunga trafik som går till och från Ystad hamn. Genomfartstrafiken med såväl godstransporter som personbilar till och från hamnen går via Dragongatan, som går rakt genom staden. En utbyggnad av hamnens kapacitet kommer skapa ytterligare belastning. Därför är det av största vikt att Trafik­verket beslutar om åtgärder för att göra trafiklederna till och från Ystad hamn mer trafiksäkra, framkomliga och bättre anpassade för den ökning av såväl gods som persontrafik som hamnens ökade kapacitet innebär.

Kristina Yngwe (C)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)