om arbetsskadeärenden, m. m.

Motion 1987/88:Sf324 av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson (fp)

av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson (fp)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1987/88:S024

av Kjell-Arne Welin och Elver Jonsson (fp)
om arbetsskadeärenden, m. m.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion 1987/88:So715 hemställs

1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ändrade handläggningsrutiner av arbetsskadeärenden,

2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om översyn av lagen om arbetsskadeförsäkring.

Stockholm den 26 januari 1988

Kjell-Arne Welin (fp)

Elver Jonsson (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1988-01-26 Bordläggning: 1988-02-01 Hänvisning: 1988-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)