Olämpligt språkbruk i radio och tv

Motion 2021/22:693 av Michael Rubbestad (SD)

av Michael Rubbestad (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa olämpligt språkbruk i radio och tv och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska radiostationer och tv-kanaler som riktar sig till allmänheten är normalt sett tillgängliga för alla åldrar och målgrupper dygnet runt, dvs även barn under 18 år kan ta del av sändningarna. Precis som att reklam för alkohol inte får sändas i radio och tv bör även olämpligt språkbruk stävjas och radio och tv snarare föregå med gott exempel på hur svenska språket kan och bör användas.

Tillstånd för att få sända svensktalande kommersiell radio eller tv, samt public services sändningar, bör villkoras på sådant vis att svordomar och kraftiga könsord inte skall få användas under sändning. Språkbruket bör anpassas på sådant vis att barn under 18 år skall kunna ta del av sändningen.

Michael Rubbestad (SD)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-28 Granskad: 2021-09-28 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)