Olaglig yrkestrafik

Motion 2019/20:2974 av Edward Riedl (M)

av Edward Riedl (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över vilka organisatoriska och arbetsmetodiska förbättringar som kan genomföras inom Polismyndigheten för att stävja olaglig yrkestrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Konkurrens utvecklar branscher, men konkurrensen måste ske på lika villkor. Idag vittnar den svenska åkerinäringen om att den olagliga yrkestrafiken är utbredd. Reglerna kring cabotage samt kör- och vilotider efterlevs inte av alla. I Tyskland har polisen inrättat en särskild myndighet, kallad BAG, i syfte att stävja den olagliga yrkestrafiken. Ska Sverige lyckas lika bra som Tyskland med detta arbete kan den svenska polisen behöva bättre styrning. Sverige bör även kunna lära av den tyska polisens arbete gentemot den olagliga yrkestrafiken genom att se över trafikpolisens arbetsmetoder och organisation.

Edward Riedl (M)

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-03 Granskad: 2019-10-03 Hänvisad: 2019-10-11
Yrkanden (1)