Ökat svenskt ansvarstagande för stamcellsforskningen

Motion 2006/07:Ub402 av Leif Pagrotsky (s)

av Leif Pagrotsky (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fortsatt utveckling av stamcellsforskning.

Motivering

Motståndarna till stamcellsforskning blir alltmer högljudda, såväl internationellt som i Sverige. Det är en utveckling som oroar miljontals människor runtom i världen, som hoppas att stamcellsforskningen kan komma att lindra eller bota i dag obotliga sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och diabetes.

När viktiga länder såsom USA och Tyskland liksom EU sviker dessa människor anser jag att Sverige har ett tyngre ansvar för att stamcellsforskningen kan utvecklas. Det gäller särskilt den embryonala stamcellsforskningen.

Den tidigare socialdemokratiska regeringen gav Vetenskapsrådet i uppdrag att göra en översyn av de rådande förutsättningarna för stamcellsforskning och att informera och stödja svenska forskare kring stamcellsforskning. För att starta detta arbete anslogs 1 miljon kronor under 2006.

Jag anser att detta uppdrag till Vetenskapsrådet bör förlängas och att ambitionsnivån efter att verksamheten nu kommit i gång ska höjas. Det är Sveriges ansvar gentemot sjuka och deras familjer i hela världen.

Stockholm den 26 oktober 2006

Leif Pagrotsky (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)