Ökat samarbete mellan kommunerna och idrottsrörelsen

Motion 2010/11:Kr306 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmuntra samarbete mellan kommunerna och idrottsrörelsen.

Motivering

Barnfamiljer i dagens samhälle har svårt att få tiden att räcka till. Mindre barn går ofta direkt från skolan till fritidshem. Många föräldrar hämtar barnen och skyndar sig hem efter arbetet för att hinna äta och sedan skjutsa barnen till olika aktiviteter.

För att minska stress för både barn och föräldrar skulle ett samarbete mellan fritidsgårdar, skolan, idrottsrörelsen och kulturlivet kunna utvecklas.

Genom att kombinera fritidsgårdarnas verksamhet med olika idrotts- och kulturaktiviteter skulle stressen för både barn och föräldrar minska, och fler barn skulle ges möjlighet att delta i fritidsaktiviteter och röra på sig. Ett första steg för att uppnå detta är att uppmuntra kommuner till ett tätare samarbete med idrottsrörelsen. Det skulle ge många positiva effekter både för samhället i stort och för de enskilda individerna.

Ett annat sätt att uppnå önskad effekt i form av minskad stress är att samordna skjutsandet inom ramen för Idrottslyftet och Handslaget. Idrottsrörelsen i samarbete med skola och fritids kan samordna en del av de skjutsar som föräldrar annars har svårt att få ihop. Barnen skulle hämtas vid skola eller fritids och komma till aktiviteterna utan föräldrarnas försorg, vilka sedan hämtar barnen efter idrotts- eller kulturaktiviteten.

Stockholm den 21 oktober 2010

Gunnar Sandberg (S)

Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)